Stran o Runah


Literatura
Položaj: index.html / lit_uvod.html /

Literatura na področju Run in Runske tematike

Pri samem študiju Run si lahko pomagamo z precej literature. Žal pa je se sedaj v družbi pojavilo stremenje k duhovnosti in ezoteriki, kar so podjetni pisatelji pričeli izkoriščati in so na tržišče pričeli pošiljati kupe ezoterične literature. Žal pa kvaliteta ne sledi kvaliteti in pogosto je potrebno ločevati seme od plevela. Kot pa boste tudi sami ugotovili, ko se boste odpravili v knjigarne, pri nas dotične literature ni. Obstaja nekaj knjig, tudi nekaj prevodov, a večina jih pade pri prvem preverjanju verodajnosti.

Na tem mestu bi vam želel podati nekaj nasvetov, kako ločiti "dobro" knjigo od "slabe". Pod dobro literaturo predvsem mislim literaturo, ki se drži zgodovinskih in mitoloških dognanj in ne postavlja trditev, ki jih ne more podpreti z neko racionalno razlago ali še boljše z zgodovinskimi teksti.

  1. Knjig, ki opisujejo vilinske, sanjske, magične, vzhodnjaške ali kakršnekoli druge Rune razen nordijskih se izogibajte, če želite raziskovati magično pisavo severnjakov!
  2. Med Runami ne sme biti omenjena prazna (blank) Runa. Le-ta je nastala v sredini devetnajstega stoletja in nima z pravo zgodovinsko abecedo nič skupnega. Avtorji bodo zagovarjali pomembnost njene simbolike, a njena simbolika je zaobjeta v vsaki Runi posebej, saj se skriva že v izrazu Runa - skrivnost.
  3. Imena Run lahko med posameznimi avtorji malce variirajo, to je posledica razlik v prevajanju, poenostavljanju in odmikanju od izročila. Na tej strani uporabljam imena, kakršna uporablja Edred Thorsson, v drugi literaturi lahko najdete spremenjena. Izogibajte se literature, kjer navajajo imena, ki nimajo nobene podobnosti s temi, ki jih uporabljam jaz.
  4. Knjige običajno opisujejo Stari Futhark, poleg njega pa se omenjajo še razne lokalne in časovne variante. Stran sledi Staremu Futharku, saj je le-ta najbližje originalni zapuščini.
  5. Ne glede na to, katero verzijo abecede knjiga opisuje, morajo Rune slediti določenemu zaporedju. Le-to je navedeno v Runskih pesmih, ki spremljajo vsako tako literaturo. Običajno so Rune razdeljene na tri skupine - Aette, drugačna delitev lahko v vas upravičeno vzbudi sum v avtorjevo delo.
  6. Runske simbole si lahko vsak posameznik razlaga po svoje, a vseeno naj ne bi preveč izstopal od osnovnega pomena, ki je zapisan v samemu prevodu Rune, njeni vizualni podobi ter Runski pesmi. Ob tem se upošteva še mitološko ozadje. Knjig, ki učijo svojo vero, ne priporočam.
  7. Zaupajte že uveljavljenim avtorjem, ki lahko svoja "leposlovna" dela - namenjena širši javnosti in začetnikom v preučevanju Run - podkrepijo tudi z kakšnimi znanstvenimi deli.

Sam sem z Runami prišel v stik prek Interneta. Sledil je nakup Runskih kart, ki jim je bila priložena knjižica z opisom pomenov Run. V knjižnici sem našel knjižico iz zbirke Prerokovanja - Rune, ki pa mi je dala bolj ali manj osnovno znanje o pomenih run in splošen pregled. Bolj resno delo pa se je pričelo z nakupom Poetične Edde, kjer sem stopil v kontakt z nordijsko mitologijo in spoznal okoliščine razvoja Run. Sledil je nakup knjig Runelore in Futhark, obe avtorja Edreda Thorsonna. Te knjige tudi opisujem na naslednjih podstraneh.

 

december, 2005