Stran o Runah


Meditacija
Položaj: index.html / med_uvod.html /

Meditacija

Sam izraz meditacija se uporablja za iskanje vezi s samim seboj skozi proces natančnega in objektivnega opazovanja nas samih, naših dejanj, misli in v končni fazi podzavesti. Pod izrazom Runska meditacija oziroma meditacija nad posamezno Runo pa imam v mislih iskanje osebnih povezav s to Runo, njenim simbolizmom in komuniciranje z njo na poglobljeni ravni. Mag tu išče v kakšni obliki se Runa pojavlja v njem samim. Ko mag enkrat vzpostavi to povezavo bo sprožil zavedanje te Rune v njemu samem in omogočil hitrejši pretok ideje te Rune med njim in podzavestjo.

Pri tej meditaciji, ki je aktivna, mag nujno potrebuje močno voljo in močno koncentracijo. Med meditacijo mora mag namreč aktivno zatirati misli, ki mu uhajajo na druga področja in se osredotočiti le na dano Runo. Pri tem si lahko pomaga z barvno asociacijo, predmetom, sliko Rune, glasbeno podlago, pesmijo. Ko si dovolj sčisti misli, da mu v glavi ostane le še Runina oblika, ime in pomen bo dosegel povezavo s to Runo.

Najuspešnejše metode za dosego ciljev so tiste, ki prek preprostih stvari stremijo h kompleksnim. Priprave naj vsebujejo iskanje mirnega prostora, kjer ne bomo moteni, njegovo urejanje (pripravi si lahko sliko oziroma podobo te Rune). Kasneje se lahko postavi tudi v pravilni "stadha" položaj - vsaka Runa ima svoj stadha položaj, lego telesa (nekakšna joga). Umiri naj svoje telo, nato naj umiri še misli. Pri tem si lahko pomaga z najrazličnejšimi tehnikami - uvodni ritual, prižiganje sveč, priprava položaja telesa (lahko sedeč ali stoječ, ležeč ni priporočljiv zaradi hitrega padca v spanec). Položaj telesa je lahko obrnjen v smer, ki odgovarja meditatorju ali pa naj bo takšen, kakršen je položaj dane Rune v Runskem krogu. Slika oziroma karta Rune naj bo postavljena tako, da jo meditator s svojega mesta lahko vidi.

Sedaj naj meditator umiri svoje misli. To lahko doseže s tem, da si zapoje runski "galdr", mantro posamezne Rune ali pa se koncentrira na svoje dihanje. V misli naj si postavi idejo Rune, njeno ime. Koncentracija na dano Runo naj se veča. Zapre naj oči in si predse prikliče podobo Rune. Ta položaj naj obdrži vsaj nekaj sekund, ko bo postal izurjen v področju meditacije naj stremi za časi nekaj minut.

Meditator naj nato zdrsne v stanje notranje tišine. Tu zavestno opazuje svoje misli, ideje, a hkrati ne misli na nič drugega. Sedaj bo začutil povezavo z želeno Runo. To povezavo naj poskuša zadržati tem dlje. Ko se bo povezava prekinila in meditator ne želi ponoviti procesa naj počasi zaključi in se vrne v realni svet.

Odpre naj oči, v kolikor je pričel meditacijo z uvodnim ritualom naj sedaj naredi zaključnega. Svoje ugotovitve naj zapiše v dnevnik. Meditacijo naj ponavlja vsak dan oziroma lahko tudi večkrat na dan.

julij, 2005