Stran o Runah


Psihologija
Položaj: index.html / psi_uvod.html /

Psihologija

Psihologija je veda o človeški psihi, človeški duševnosti.

Germanska ljudstva so imela na tem področju razvito precej kompleksno vedo. To lahko sklepamo iz dejstva, da so imeli v svojem besednjaku številne besede, ki opisujejo različna stanja naše duševnosti in duše. Iz tega lahko sklepamo, da so na tem področju veliko raziskovali in prišli do številnih odkritij - našo duševnost so dobro razumeli in ji posvečali veliko pozornosti.

Poleg duše so raziskovali tudi usodo (wyrd), ki je ne smemo gledati popolnoma ločene od njihovih teorij o duši ampak nam pomaga pri razlagi kako različni nivoji naše duševnosti med seboj sodelujejo.

Oblike Duše

Napačno je sklepanje, da je v runski mitologiji duša ločena od telesa. Duša in telo sta nedvomno povezana med seboj čeprav jih, paradoksalno, med seboj lahko z Runsko Magijo ločimo. Brez takega dejanja se pa običajno ta ločitev zgodi po smrti. Kadar torej govorimo o celotni osebi mislimo kompleks duša-telo.

Duša pa je zgrajena iz številnih enot - esence in ali substanc, ki so bolj ali manj prisotne pri vseh posameznikih, a v uspešnem Magu so vzbujena na višji nivo. V "celotni osebi" je prisotnih devet psiholoških elementov (bolj ali manj kompleksnih):

Fizično telo
Fizično telo je zgrajeno iz številnih elementov. Gre za kompleksno zgradbo sestavljeno iz "videza", "gibanja" in "zdravja". To so darila boga Lodhurra. Enote telesa so izhodne točke za dosego ostalih vidikov jaza in so kot take osnova za magično delo.
Element oblikovanja
Element oblikovanja je tesno povezan s telesom. Daje podlago fizični resničnosti. Lahko ga spravimo pod kontrolo volje in kot takega lahko delamo sprva majhne nato pa večje sprememebe v izgledu. Je moč domišljije. V ekstremnih oblikah lahko povzroči materializacijo izmišljenih bitij, bodisi naravnih ali nenaravnih. O tem nam pričajo številne zgodbe. Mojster Runske Magije se lahko, na primer, uleže na tla in s pomočjo volje projecira podobo sebe ali živali na nek drug prostor. Dogodki, ki se tej živali zgodijo, se odražajo na Magu samem.
Možnost navdušenja
Tu gre za darilo boga Hoenirja in je tako izkušnja, stanje duha kot tudi vse drugo. Gre namreč za zmožnost, psihično in celo fizično, da se dvignemo iz običajnega stanja zavesti na višji energetski nivo navdušenja. To se lahko zgodi brez naše volje ali pa z vplivom naše volje. Slednja je moč, nad katero drži svoje roke sam Odhinn.
Možnost vitalnega diha
Je darilo Odhinna oziroma triade Odhinn-Hoenir-Lodhurr. Gre za vir vsega življenja, božansko iskro, ki služi kot temelj za vse Runsko delo. Gre za podobno idejo kot je Indijska "prana" ali Sanskirtski "atman". Je most med različnimi nivoji naše biti.
Mišljenje
Gre za kompleksen sistem, ki je sestavljan iz treh zmožnosti: hotenje, zaznavanje in znanje. Je sedež naše volje in ima kot tak možnost asimiliranja ostalih vidikov psihofizičnega kompleksa. Lahko nadvlada osebnosti izurjenih Runskih mojstrov, saj tekom njihovega razvoja postajajo bolj in bolj zavestna bitja.
Spomin
Spomin je tesno povezan z mišljenjem, oba pa sta predstavljena kot Odhinnova krokarja Huginn (Mišljenje) in Muninn (Spomin). Ta zmožnost je več kot le spominjanje preteklih dogodkov saj je shramba vseh skrivnosti, pravo bivališče Rune. Zato tudi Odhinn v Grimnismal-u reče:
The whole earth over,
every day
hover Huginn and Muninn;
I dread lest Huginn
droop in his flight,
yet I fear me still more for Muninn.
Tu lepo vidimo, da se Odhinn zaveda, da se lahko sicer mišljenje utrudi in propade, a spomin lahko še hitreje zavije na razna stranpota. Sodelovanje spomina in mišljenja imenujemo inteligenca. Misli producirajo zunanji stimulus, ki ga dobijo iz spomina.
Duša
Duša običajno pride v igro po smrti. Je senca, notranje telo v katerem se po smrti zberejo fizični vidiki telesa. Za časa življenja je del naše psihe ki pasivno sprejema in hrani naša dejanja in se tako razvija.
Dvojnik
V mnogih pogledih je to svetla stran sence - duše. V moškemu je videna v ženski obliki, v ženski pa v moški obliki. V resnici so tri oblike, ki predstavljajo tega dvojnika - le ta se lahko pojavi v obliki človeka, živali in geometrijskega telesa. Vsako pojavljanje ima svojo funkcijo. Dvojnik v obliki človeka je na bitje vezan skozi celo življenje in se prenaša iz generacije na generacijo prek dednosti ali skozi zavestno projekcijo. Dvojnik v obliki živali ustreza karakterju, ki ga ta človek ima - lahko je konj, volk, orel, mip, pes, ... Z Magičnim dejanjem ga lahko ločimo od telesa. Mag lahko vanj projecira svojo voljo in preko njega opravlja različna dela. Geometrijsko telo je tisto, ki ga ljudje z "drugim vidom" ponavadi vidijo pred osebo z močno voljo. Dvojnik je shramba vseh predhodnih dejanj in je kot tak velika odgovornost . Lahko nas varuje, lahko pa tudi uniči. V mitologiji je dvojnik tesno povezan z valkirjkami.
Sreča
Človeška sreča je zelo kompleksen element in je v mnogih pogledih tesno povezan z dvojnikom. Je moč , ki jo lahko označimo z sreča, angel varuh, in s sposobnostjo menjave oblike. Slednji pomen je tudi njen prvotni. Razvija se prek zavestnih dejanj. Lahko se prenaša iz človeka na človeka, a ima tedaj pogosto le začasen učinek.

Zgornja slika man predstavlja kako so različni elementi našega bitja med seboj povezani in kako lahko medsebojno sodelujejo. Ker pa gre za, podobno kot pri Yggdrasilu, večdimenzionalni model, je zgornja slika zgolj pribljižek.

julij, 2005