Stran o Runah


Zgodovina
Položaj: index.html / zgo_uvod.html /

Zgodovina

Zgodovina Run je, kljub našemu nepoznavanju, zelo bogata. Sega v obdobja prvih let našega štetja. Skozi zgodovino pa ljudstva s severa Evrope niso razvila zgolj sistema pisave ampak kompleksen simbolni sistem, bogato mitologijo, magična znanja. S pomočjo ezoterike so preučevali samega sebe in okolico, svoje Rune pa ohranjali s pomočjo Runskih pesmi, ki sedaj predstavljajo enega redkih virov vpogleda v njihov način življenja.

Tema, ki je pred vami, opisuje kaj se je z Runami dogajalo skozi zgodovino v času od leta 50 n.št. pa do današnjih dni. Tema je razdeljena na podteme, ki opisujejo posamezna zgodovinska obdobja:

  1. Prva pojavljanja Runa
  2. Rune v času Vikingov
  3. Rune v času srednjega veka
  4. Rune v moderni dobi
  5. Rune danes

Poznavanje same zgodovine razvoja Run eden ključnih dejavnikov za njihovo raziskovanje. Pomemben je namreč kot sredstvo za ugotavljanje vzrokov za njihovo spreminjanje, pojavljanje novih znakov in izpust starih. Prav tako je pomemben za ugotavljanje pomena, ki so ga simboli imeli na tedanjo družbo.

julij, 2005